Inlägg

Visar inlägg från november, 2014

Finansinspektionen den svenska finansmyndigheten

Bild
Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Vårt uppdrag från allmänheten – riksdag och regering – är att bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter. Finansinspektionen ska också stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell utbildning. Finansinspektionen www.fi.se övervakar och analyserar trender på finansmarknaden. Vi bedömer den finansiella hälsan hos enskilda företag, de olika sektorerna och finansmarknadenmarket som helhet. Vi undersöker riskerna och kontrollsystemen i finansiella företag och övervaka att lagar, förordningar och andra regler. Verksamhet som innebär att erbjuda finansiella tjänster kräver tillstånd från oss. Finansinspektionen utfärdar föreskrifter och allmänna råd (FFFS) och bedöma om den befintliga lagstiftningen behö…

binära optioner mäklare MiFid

Bild
Mifid (Markets in Financial Instruments Directive) direktivet om marknader för finansiella instrument
2004/39/EC.MIFID att erbjuda sina tjänster för handel med binära optioner inom EU. MiFID har varit i kraft i över sex år och är en hörnsten i EU: s reglering av finansmarknaderna. De ursprungliga marknader för finansiella instrument (MiFID) genomfördes i november 2007. Den införde konkurrens till EU: s handelssystem landskapet och ger ett godkännande för handelsplatser och värdepappersföretag att verka inom hela Europa på grundval av auktorisation i sitt hemland. Lista över bästa binära optioner mäklare med MiFID godkännande.
24option binära optioner mäklare MiFid
topoption
anyoption permalink http://xn--binraoptionermklare-iwbl.blogspot.com/2014/11/1.html