Finansinspektionen den svenska finansmyndighetenFinansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Vårt uppdrag från allmänheten – riksdag och regering – är att bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter. Finansinspektionen ska också stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell utbildning. Finansinspektionen www.fi.se övervakar och analyserar trender på finansmarknaden. Vi bedömer den finansiella hälsan hos enskilda företag, de olika sektorerna och finansmarknadenmarket som helhet. Vi undersöker riskerna och kontrollsystemen i finansiella företag och övervaka att lagar, förordningar och andra regler. Verksamhet som innebär att erbjuda finansiella tjänster kräver tillstånd från oss. Finansinspektionen utfärdar föreskrifter och allmänna råd (FFFS) och bedöma om den befintliga lagstiftningen behöver ändras. Vi övervakar också efterlevnaden av den svenska insiderlagen, undersöka fall av misstänkta brott och aktiekurs manipulationer. Finansinspektionen genomför plats undersökningar på filialer till svenska företag i andra EU-länder. Dessutom övervakar Finansinspektionen att företagen lämna fullständig och tydlig information till konsumenterna och se till att rutiner för sådan information fungerar tillfredsställande. Våra uppgifter hör också att förbereda regler för ekonomisk rapportering av finansiella företag. Lista Finansinspektionen binära optioner mäklare

Populära inlägg i den här bloggen

Bästa CFD mäklare i Sverige 2017

24option är världens bästa binära optioner-handelsplattform